MUSAOV OKRŠAJ SA CAROBNJACIMA


Svi carobnjaci, okupljeni širom Egipta da bi, naspram Musaa, a. s., iznijeli svoja umijeca, došli su kod Faraona, koji je mislio da ce sigurno pobijediti. Nakon jednog ovakvog okršaja, on i njegove glavešine ce sacuvati svoju vladavinu. Što se tice carobnjaka, oni su se brinuli za nagradu, koju ce, u slucaju pobjede, dobiti od Faraona:
Preda te ce sve vješte carobnjake dovesti.”
I Faraonu carobnjaci dodoše. “Da li cemo, doista, nagradu dobiti ako budemo pobjednici?” - upitaše.
“Da” - rece - “i bit cete mi, zaista, bliski.” (Al-A’raf, 112-114)
Faraon ce, mislio je, ucvrstiti svoju vladavinu, a carobnjaci ce postati bliski Faraonu i postici odredene dobiti. Na jednoj strani su bili svi poznati vracari Misira, a na drugoj Musa i Harun, a. s., koje su odranije poznavali i koji su pripadali jednom robovskom narodu. Prihvatili su da Musa, a. s., odluci ko ce prvi poceti:
“O, Musa,” - rekoše oni - “hoceš li ti ili cemo najprije mi baciti?”
“Bacite vi!” - rece on - i odjednom mu se pricini da konopi njihovi i štapovi njihovi, zbog vradžbine njihove, krecu. (Ta-ha, 65-66)
Kada su carobnjaci bacili svoje vradžbine, ucini se kao da konopi i štapovi idu prema njima. Kao što smo obaviješteni Kur’anom, zacaranih ociju, svi su vidjeli konope i štapove kako se micu.
Obrati pažnju; u navedenim ajetima se kaže da se kretanje konopa i štapova ‘‘pricinilo’’. Dakle, nije bio slušaj stvarnog kretanja, samo se prisutnima tako pricinilo. U drugom ajetu se, isto tako, na slijedeci nacin objašnjava da je nacinjena vradžbina samo vizualna varka i da su ljudi bili pod njenim djelovanjem:
“Bacite vi” - rece on. I kad oni baciše, oci ljudima zacaraše i jako ih prestrašiše, i vradžbinu veliku prirediše. (Al-A’raf, 116)
Svojom iluzionistickom numerom Faraonovi carobnjaci su postigli jedno veliko poštovanje kod naroda. A to su koristili za jacanje Faraonove vlasti. Svakojake carolije radili su ‘‘u ime Faraonove moci’’ i na taj nacin su održavali Faraonov sistem. Što se, pak, tice Faraona, on je carobnjacima osiguravao materijalne koristi. Ukratko, posrijedi je bila veza zasnovana na obostranim interesima.
Eto, iako su znali da Faraon nema metafizicku moc, carobnjaci su, stupajuci u okršaj sa Musaom, a. s., bacili svoje štapove samo da bi ostvarili interese i dokopali se dobrog položaja. Cineci to, bili su sasvim sigurni da su nadmocniji, te su izjavili da ce pobijediti:
I oni pobacaše konope svoje i štapove svoje i rekoše: “Tako nam dostojanstva Faraonova, mi cemo svakako pobijediti!” (Aš-šu’ara’, 44)

Iako je rijec o triku, predstava koju su izveli carobnjaci je djelovala na posmatrace. U pogledu kur’anskog saopcenja, dok je narod pao u zaprepaštenje, Musa, a. s., je osjetio strah u sebi, pošto se i njemu, zbog ove iluzije, pricinilo da se konopi i štapovi krecu. Allah, dž. š., ga je upozorio da se ne boji:
...A oni koji su vjerovali i dobra djela cinili bit ce u divnim džennetskim bašcama, sve što zažele imat ce u Gospodara svoga; bit ce to blagodat velika. (Aš-šura, 22)
I Musa u sebi osjeti zebnju.
“Ne boj se!” - rekosmo Mi - “ti ceš, doista, pobijediti!
Samo baci to što ti je u desnoj ruci, progutat ce ono što su oni napravili, jer je ono što su oni napravili samo varka carobnjaka, a carobnjak nece, ma gdje došao, uspjeti.” (Ta-ha, 67-69)
Nakon ovog Allahovog upozorenja, Musa, a. s., se odmah okrenuo prema carobnjacima i rekao im da je carolija to što oni rade i da ce je Allah, dž. š., uništiti:
...Musa uzviknu: “Ono što ste priredili carolija je! Allah ce je uništiti, jer Allah ne dopušta da djelo pokvarenjaka uspije.” (Yunus, 81)
Nakon ovih rijeci i Musa baci svoj štap. Rezultat je bio poražavajuci za carobnjake. Dok su oni varali narod, nastojeci prikazati kako se nešto krece, Musaov štap je progutao sve njihove carolije.
I Mi naredismo Musau: “Baci štap svoj!” - i on odjednom proguta sve ono cime su oni bili obmanu izveli.
I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili, i tu oni bijahu pobijedeni i ostadoše poniženi. (Al-A’raf, 117-119)
Musaov, a. s., štap nije bio iluzija, kao ono što su priredili carobnjaci; on se doista kretao na jedan cudotvoran nacin. Carobnjaci su Musau, a. s., priredili smicalicu. Medutim, Allah, dž. š., koji pravi najbolje smicalice, Musaom je skovao smicalicu, koja je bezvrijednim ucinila onu njihovu. Tako se smicalica catobnjaka razbila o glavu njima samim; stvaranjem mudžize, Allah, dž. š., je štapu dao jednu natprirodnu odliku.
Na kraju, dok su svi ocekivali trijumf Faraonovih carobnjaka, pojavio se sasvim drugi ishod i Musa, a. s., je pobijedio. Tako su se svi osvjedocili u istinu Allahovog obecanja. Allah, dž. š., Musaa nije ostavio samog i, zahvaljujuci mudžizi svoga Gospodara, Musa, a. s., je triumfirao nad jednim od najjacih sistema Svijeta tog vremena.